De Immanuelschool is enerzijds een buurtschool en heeft als zodanig te maken met de directe leefomgeving van de kinderen, anderzijds is het een school die door haar christelijke karakter ook kinderen van verder weg huisvest.

De school telt ongeveer 220 kinderen.

Adres

Adres:

Jan de Louterstraat 90

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route