Praktijkcollege De Dreef is een school voor praktijkonderwijs in Amsterdam Zuidoost.

Leerlingen kunnen allerlei praktijklessen volgen om competenties te ontwikkelen die zij nodig hebben in de toekomst.

De Dreef is een school op oecumenische grondslag. Dit houdt in dat bij ons leerlingen welkom zijn van elke geloofsovertuiging.

Stichting Kolom

Praktijkcollege De Dreef valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Kolom.

Adres

Adres:

Alexander Dumaslaan 7 1102 WD Amsterdam

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route