Praktijkcollege Noord is een school voor Praktijkonderwijs op Oecumenische grondslag.

Op onze school zijn alle leerlingen
welkom die praktijkonderwijs gaan volgen, ongeacht de culturele achtergrond of geloofsovertuiging.

Bestuur

Praktijkcollege Noord valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Kolom.

Adres

Adres:

Oostzanerdijk 139

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route