Pro Regeschool Hemsterhuis

Home » Onderwijs » Basisschool » Pro Regeschool Hemsterhuis

De Pro Regeschool Hemsterhuis is een oecumenische school waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden zich thuis kunnen voelen.
Wij streven naar een breed onderwijsaanbod op een zo hoog mogelijk niveau waar veel aandacht besteed wordt aan de cognitieve ontwikkeling.

Op de Pro Rege School vinden we een sterke basis belangrijk. We besteden daarom veel aandacht en energie aan taal, lezen, rekenen en schrijven.

Huisvesting

De school is gehuisvest op 2 locaties in Amsterdam Nieuw-West:

Bestuur

De Pro Regeschool valt onder het bovenschools bestuur van de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Adres

Hemsterhuisstraat 87 1065 JX Amsterdam

GPS

52.36108656823, 4.8227071283164

Telefoon

In de buurt


Op de kalender