Pro Regeschool Noorderhof

Home » Onderwijs » Basisschool » Pro Regeschool Noorderhof

De Pro Regeschool Noorderhof (voorheen Noordmansschool) is een oecumenische school waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden zich thuis kunnen voelen.
Wij streven naar een breed onderwijsaanbod op een zo hoog mogelijk niveau waar veel aandacht besteed wordt aan de cognitieve ontwikkeling.

Op de Pro Rege School vinden we een sterke basis belangrijk. We besteden daarom veel aandacht en energie aan taal, lezen, rekenen en schrijven.

Huisvesting

De school is gehuisvest op 2 locaties in Amsterdam Nieuw-West:

Bestuur

De Pro Regeschool valt onder het bovenschools bestuur van de Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Adres

Louis Couperusstraat 129 1064 CE Amsterdam

GPS

52.375793928563, 4.8251516915467

Telefoon

In de buurt


Op de kalender