De Pro Regeschool is een oecumenische school waar kinderen en ouders met verschillende achtergronden zich thuis kunnen voelen.

Wij streven naar een breed onderwijsaanbod op een zo hoog mogelijk niveau waar veel aandacht besteed wordt aan de cognitieve ontwikkeling.

Adres

Adres:

Hemsterhuisstraat 87

Telefoon:
Toon route