De Hasselbraam is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Nieuw-West op Katholieke grondslag.

Individuele aandacht

SBO-scholen hebben extra middelen en kleinere groepen dan de reguliere basisscholen waardoor er meer en gericht onderwijs geboden kan worden aan leerlingen die dit nodig hebben.

Bestuur

De Hasselbraam valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Kolom.

Adres

Adres:

Karel Klinkenbergstraat 40

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route