De Professor DuMont is een school voor speciaal basisonderwijs in Amsterdam Zuid-Oost.

Iedereen welkom

Een school met respect voor iedere leerling ongeacht culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

Ruimte voor talent

Een school met ruimte voor talent waarbij de leerling centraal staat met als doel de leerling optimaal te laten functioneren en zich te ontwikkelen.

Adres

Adres:

Woudrichemstraat 2-4

Telefoon:
Toon route