De Sint Janschool is een bruisende, gemengde buurtschool in stadsdeel Amsterdam-West.

Een school voor primair onderwijs met een Katholieke grondslag waar ieder kind welkom is, ongeacht ras, geloofsovertuiging of culturele achtergrond.

Bestuur

De Sint Janschool valt onder het bovenschools bestuur van de Amsterdamse Stichting voor Katholiek Onderwijs (ASKO).

Adres

Adres:

Kortenaerstraat 30-35

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route