Spring High

Home » Onderwijs » Spring High

Sinds het schooljaar van 2016-2017 is Spring High geopend, een unieke school In Amsterdam Nieuw-West.

Uitdagende leeromgeving

Met deze nieuwe onderwijsvorm, een combinatie van primair en voortgezet onderwijs, worden jongeren, in het voorjaar (spring) van hun leven, uitgedaagd om zichzelf en hun talenten te ontdekken.

De eindgroepen van het basisonderwijs en de beginklassen van het voortgezet onderwijs (10-16 jaar) zullen samen onderwijs volgen in één gebouw. In plaats van een ‘harde’ overgang van de basis- naar middelbare school komen er doorlopende leerlijnen, pedagogisch-didactisch en vakinhoudelijk.

21 Century Skills

Uitgangspunt voor het onderwijs van Spring High is dat de leerlingen van nu de wereldburgers worden van 2032.

Daarvoor hebben zij 21ste eeuwse vaardigheden nodig als:

  • Internationale oriëntatie
  • Zelfreflectie
  • Waardenoriëntatie
  • Kennis van programmeren
  • Projectmatig werken

Al deze elementen behoren tot het standaardrepertoire van Spring High.

Bestuur

De school is een initiatief van Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT) en de Stichting Esprit Scholen.

Adres

Herman Poortstraat 17 1064 BR Amsterdam

GPS

52.376997793891, 4.8309705997265

Telefoon

In de buurt


Op de kalender