Stichting El Amal vormt het bovenschools bestuur van vijf Islamitische basisscholen, waarvan twee zogenaamde brede-scholen in Amsterdam-West.

Adres

Adres:

Slotermeerlaan 69

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route