Stichting Sirius vormt het bovenschools bestuur voor scholen voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.

De scholengroep bestaat uit 13 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs.

Dit zijn reguliere basisscholen maar ook Dalton, Jenaplan en Montessorischolen.

Adres

Adres:

Schonerwoerdstraat 1

Telefoon:
Toon route