Stichting Zonova, voorheen Sirius, vormt het bovenschools bestuur voor scholen voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam Zuidoost.

De scholengroep bestaat uit 19 basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs.

Dit zijn reguliere basisscholen maar ook Dalton, Jenaplan en Montessorischolen.

Adres

Adres:

Schonerwoerdstraat 1A

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route