Stichting Zonova vormt het bovenschools bestuur van 19 basisscholen op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam-Zuidoost.

Onze scholen staan voor modern, aantrekkelijk en eigentijds onderwijs, gericht op een veilige sfeer voor leerlingen.

Adres

Adres:

Schonerwoerdstraat 1

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route