De Tobiasschool is een vrije school voor VMBO-basis en -kader in Amsterdam-Zuid.

Een school die werkt vanuit de pedagogie van de Vrijeschool, wat onder meer inhoudt dat er naast de theoretische vakken veel aan praktische vakken en kunstzinnige vorming wordt gewerkt

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting VOvA, een openbare scholengroep voor Voortgezet Onderwijs van Amsterdam.

Adres

Adres:

Rietwijkerstraat 55

Telefoon:
E-mail:

-

Toon route