VierTaal College Amsterdam Cluster 2

Home » Onderwijs » Voortgezet Onderwijs » VierTaal College Amsterdam Cluster 2

Het VierTaal College Amsterdam is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amsterdam Nieuw-West.

Richtingen

Er wordt onderwijs geboden in de richtingen praktijkonderwijs, vmbo en havo.

Onderwijsconcept

Het VierTaal College Amsterdam kenmerkt zich door onderwijs op maat, voor leerlingen die extra zorg en aandacht behoeven omdat ze lichamelijk en/of verstandelijk worden beperkt.

Eliasstraat

Sinds 1 augustus 2017 is de locatie aan de Eliasstraat gesloten. Al het onderwijs wordt nu gegeven in hetzelfde gebouw aan de Zekeringstraat in Westpoort.

Zekeringstraat

Aan de Zekeringstraat in Amsterdam Westpoort biedt het VierTaal college voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met communicatieve en auditieve problemen (cluster 2). Daarnaast wordt er onderwijs geboden aan leerlingen die chronisch ziek zijn, een lichamelijke beperking of internaliserende gedragsproblemen hebben (cluster 3 en 4).

Bestuur

De school valt onder het bovenschools bestuur van Stichting VierTaal.

Adres

Zekeringstraat 45 1014 BP Amsterdam

GPS

52.395825850876, 4.8486713626497

Telefoon

In de buurt


Op de kalender