Het Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) vormt het bovenschools bestuur van (voortgezet) onderwijsinstellingen, verdeeld over 11 locaties in Amsterdam met uiteenlopende richtingen, van praktijkonderwijs tot wetenschappellijk onderwijs.

Adres

Adres:

Buiksloterweg 85

Telefoon:
Toon route