Vrije School Parcival is een school voor basisonderwijs in Amstelveen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Parcival is momenteel naast het Geert Groote College in Amsterdam-Zuid de enigste vrije school in Amstelveen.

Een vrije school wil zeggen dat het schoolbestuur meer flexibiliteit geniet wat betreft de besluitvorming en vormgeving van het onderwijs. Dit gebeurt echter wel binnen de kaders zoals vastgelegd door het Ministerie van Onderwijs.

Leerlingen van de vrije school worden voorbereid om als zelfstandige mensen volwaardig en creatief deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst waarbij de uitgangspunten zijn, wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik.

De Vrije School Parcival is gehuisvest in een nieuw en modern gebouw in de wijk Keizer Karelpark in Amstelveen-Zuid en onderdeel van een Brede School waarin ook een halve dagopvang en een buitenschoolse opvang participeren.

Adres

Adres:

Lindenlaan 336 Amstelveen

Telefoon:
Toon route