Waag Amsterdam

Home » Architectuur » Monumenten » Waag Amsterdam

De Waag op het plein van de Nieuwmarkt in het centrum van Amsterdam is een karakteristiek gebouw uit de vijftiende eeuw met een rijke historie en een niet te missen verschijning op het marktplein.

Sint Antoniespoort

Ten tijde dat Amsterdam nog werd beschermd door stadsmuren was het één van de toegangspoorten van de stad (Sint Antoniespoort).

Wisselende functies

Sinds het verdwijnen van de stadsmuren en de aanleg van de Nieuwmarkt begin zeventiende eeuw heeft het gebouw nog een aantal andere functies gehad zoals een brandweerkazerne, museum, theater en waaggebouw waar handelswaar van middeleeuwse kooplui werd gewogen, waar het ook de huidige naam aan ontleend.

Rijksmonument

Thans geniet het een beschermde status in de vorm van Rijksmonument en is het een trekpleister en hotspot voor toeristen en dagjesmensen.

In de Waag

In het gebouw is tegenwoordig het grand-café restaurant met terras ‘In de Waag’ gehuisvest.

Adres

Nieuwmarkt 4 1012 CR Amsterdam

GPS

52.3728029, 4.9003943

Telefoon

In de buurt


Op de kalender