Xplore Agora Amsterdam

Home » Onderwijs » Voortgezet Onderwijs » Xplore Agora Amsterdam

Xplore Agora is een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam-Noord. De school is begin schooljaar 2020-2021 gestart en heeft een tijdelijk onderkomen in het voormalige pand van Vrije School Kairos aan de schoenerstraat. Wanneer de nieuwbouw in Elzenhagen-Zuid is gerealiseerd, rond 2023, zal de school een nieuw en modern pand aldaar betrekken.

Agora concept

Op Xplore wordt gewerkt met het Agora concept, een onderwijsvorm waar een school in Roermond circa zeven jaar geleden mee gestart is en dat inmiddels op ruim tien scholen in Nederland en België navolging heeft gekregen (zie ook www.verenigingagoraonderwijs.nl).

Uitgangspunten

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Agora is: “Leren vindt het beste plaats in vrijheid”. In plaats van schoolvakken met huiswerk, toetsen en methodes, maakt ieder kind zijn of haar persoonlijke leerroute. Dit gebeurt vanuit eigen nieuwsgierigheid, vragen en interesses. Dat verhoogt de motivatie en leergierigheid. Leerlingen werken en leren in heterogene groepen, qua leeftijd, basisschooladvies en culturele achtergrond. De docenten hebben een begeleidende rol en noemen we daarom coaches.

Curriculum

Het standaard curriculum heeft plaatsgemaakt voor vijf werelden; leerlingen gaan op onderzoek uit in de kunstzinnige, wetenschappelijke, spirituele, maatschappelijke en sociale/ethische wereld. Zo leren ze zoveel mogelijk over de wereld om hen heen.

Bovenschools bestuur

Xplore Agora Amsterdam valt onder het bovenschools bestuur van Stichting Zaam.

Adres

Schoenerstraat 7 1034 XZ Amsterdam

GPS

52.404118848818, 4.9097561752203

Telefoon

In de buurt


Op de kalender