De zeesluizen bij IJmuiden is een groot sluizencomplex en vormt de toegangspoort tot het Noordzeekanaal en de Noordzee.

Het sluizencomplex bestaat uit de Kleinesluis, Zuidersluis, Middensluis en de Noordersluis, en zijn gefaseerd gebouwd in respectievelijk 1876, 1876, 1896 en 1929.

Uitbreiding zeesluis

Er zijn plannen om tussen de Noorder- en Middensluis een vijfde sluis te realiseren. Dit om te kunnen blijven concurreren met de andere Europese zeehavens en plaats te bieden aan de alsmaar grotere schepen.

Inmiddels wordt er al sinds 2015 hard gewerkt aan een nieuwe sluis en de verwachting is dat de werkzaamheden begin 2022 afgerond zijn. De nieuwe, grote zeesluis zal de huidige Noordersluis vervangen en wordt 500 m lang, 70 m breed en 18 m diep.

Meer info

Meer informatie over de Zeesluizen IJmuiden is te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

Adres

Adres:

Middensluisweg 5

Telefoon:
Toon route